Konfliktų sprendimai ir mediacija

Konfliktas pats savaimė nėra problema, problema yra tai ką mes su juo darome. Jei jūs esate konfliktinėje situacijoje su kita šalimi(-is) ir sprendžiate dėl galimybės ginti savo interesus teisme, labai rekomenduoju išbandyti mediacijos procesą.

Mediacija – tai alternatyvi teismui, savanoriška ir konfidenciali ginčų sprendimo procedūra, kurioje vienas ar keli tretieji nepriklausomi ir nešališki asmenys – mediatorius arba mediatoriai, padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą.

Tai daugelį atvejų yra taikesnis procesas, nei teismas.  Žinoma, viena svarbi sąlyga yra, kad abi šalys procese dalyvautų savanoriškumo principu. Patirtis rodo, kad vienai šaliai pasiūlius pabandyti šį būdą, kita šalis dažniausiai sutinka, nors galbūt pradžioje ir gali būti ne mažai skeptiškumo. Bet čia tada jau mediatoriaus menas yra mokėti įtraukti abi šalis, siekiant bendrai priimtino sprendimo. Be to, mediacija yra dažniausiai pigesnė priemonė spręsti ginčus, nei einant teisminiu keliu.

konfliktu sprendimai mediacija problema galimybės alternatyva teismui mediatorius ginčas taikus procesas teismas konfidencialus savanoriškas verslo ginčai kaimynų ginčai skyrybos paveldėjimo ginčai teisminė mediacija gali
Galiu jums padėti :
 • Verslo ginčuose

  Jei nepavyskta susitarti su partneriais dėl įsipareigojimų įvykdymo.

 • Kaimynų ginčuose

  Jei nepavyksta su kaimynais susitarti dėl kažkokių bendrų interesų.

 • Paveldėjimo ginčuose

  Jei nepavyskta susitarti sušeimos nariais dėl paveldėjimo klausimų.

 • Skyrybų ginčuose

  Jei nepavyksta susitarti vaikų ir/ar turtiniais klausimais.
  Pagal 2017 m. birželio 29 d. priimtą įstatymo pakeitimą Mediacijos įstatyme, nuo 2020 m. sausio 1 d. šeimos ginčuose bus taikoma privaloma mediacija.

Jeigu jūs vis dėlto jau ginate savo interesus teisme, siūlau pasinaudoti teismine mediacija!

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriams. Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės mediacijos proceso esmę, yra abiejų ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą teisminei mediacijai bei teismo mediatoriaus sutikimas. Tokiu atveju, teisminės mediacijos paslaugos yra nemokamos. Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą. Mano nr. – 0365

Kodėl mano mediacijos paslaugos? 

Todėl, kad aš tikiu mediacijos procesu. Todėl, kad mano patirtis rodo, jog už kategoriškų reikalavimų dažnai būna žemiški ir žmogiški poreikiai bei baimės. Todėl, kad ne visada teismams padalinus „teisingai“ abi šalys būna laimingos (iš tiesų, statistikos duomenimis, tai yra tik apie 4% tokių laimingųjų). Todėl, kad tikiu, jog net skyrybų atveju, o ypač kai sprendžiami vaiko ar vaikų klausimai galima rasti sprendimą pirmiausia vertinga vaikui(-ams), o nebesiginčyjančioms šalims. Todėl, kad dalinant paveldėtus arus ar namus, galima likti giminėmis, nes deja, jų niekas nepakeis, tik kartais per vėlai tai suprantama. Todėl, kad nutraukiant verslo santykius su partneriais ir net kai sutartyse juodai ant balto parašyta kas ir ką privalo, bet dėl įvairių priežasčių tai nevyksta, vis tiek labai dažnai galima rasti kitokių ir daug kūrybiškesnių bei naudingesnių sprendimų, kad nebūtų visi tiltai negrįžtamai sudeginti. Aš turiu žinių, patirties ir kantrybės!

Jūratė
Jurate Muchlickyte lektorė mediatorė koučerė konsultantė gali konfliktų koučingas konfliktų sprendimai mokymai
Kada mediacija būna „sėkminga“ ir „mažiau sėkminga“?
Kada mediacija būna „sėkminga“ ir „mažiau sėkminga“?

Deja, bet jokios oficialios statistikos dėl „sėkmingos“ mediacijos atvejų, t.y. kai šalys susitarė ar pasirašė taikos sutartis ir atsisakė arba nutraukė teisminius procesus, nėra. Neoficialiais šaltiniais – tai apie 40% sėkmės atvejų. Ar tai reiškia, jog net 60% mediacijos procesų būna nesėkmingi? Ne! Net jei šalys po mediacijos keliauja į teismą, visi teisėjai vienbalsiai tvirtina, jog tuomet, teisminis procesas būna…

Kada mediacija yra geresnė alternatyva nei teismas?
Kada mediacija yra geresnė alternatyva nei teismas?

Mediacija yra geresnė alternatyva nei teismas jei: – Vyrauja stiprios emocijos (pvz., neišsakytos nuoskaudos, pyktis ir pan.) – Ginčo šalys yra susaistytos ilgalaikiais tarpusavio santykiais (pvz., bendri vaikai, giminystės ryšiai, bendras verslas ar pan.); – Ginčą galima išspręsti kūrybingiau, nei taikant teisės normas; – Šalys nori konfidencialumo sprendžiant ginčą; – Ginčo šalių pozicijos yra apylygės ir teisiškai pagrįstos; Be to,…

Istorija kvepianti apelsinais arba kodėl bendradarbiavimas geriau už kompromisą?
Istorija kvepianti apelsinais arba kodėl bendradarbiavimas geriau už kompromisą?

Tarkime, jog ši istorija nutiko tokią gražią ir snieguotą dieną kaip šiandien, kažkur Šeškinėje, kažkokioje 10 m2 virtuvėje. Ir sutapk tu man taip, kad dvi sesės Lina ir Liepa atėjusios tuo pačiu metu į tą virtuvę lyg susitarusios tiesė rankas prie to pačio apelsino, kuris vienas vienintelis pupsojo ant stalo ir viliojo savo oranžiniais skruostais. Jos dvi, o apelsinui nors…