Kada mediacija būna „sėkminga“ ir „mažiau sėkminga“?

Deja, bet jokios oficialios statistikos dėl „sėkmingos“ mediacijos atvejų, t.y. kai šalys susitarė ar pasirašė taikos sutartis ir atsisakė arba nutraukė teisminius procesus, nėra. Neoficialiais šaltiniais – tai apie 40% sėkmės atvejų. Ar tai reiškia, jog net 60% mediacijos procesų būna nesėkmingi? Ne! Net jei šalys po mediacijos keliauja į teismą, visi teisėjai vienbalsiai tvirtina, jog tuomet, teisminis procesas būna labiau konstruktyvus, nes šalys jau būna palikusios savo emocijas ir baimes mediacijoje.

Mediacija yra mažiau sėkminga, kai:

  • ginčo šalims tenka spręsti ginčus, susijusius su sudėtingais teisės klausimais, reikalaujančiais teisės normų aiškinimo ir taikymo;
  • įstatymas aiškiai ir nedviprasmiškai yra vienos iš ginčo šalių pusėje;
  • šalys nesugeba įveikti priešiškumo ir nesugeba išsiaiškinti tarpusavio nesutarimų;
  • šalys neteisingai supranta ir interpretuoja mediacijos reikšmę;
  • šalys arba kuri nors iš šalių yra suinteresuota konkretų ginčą spręsti tik teisme;
  • šalys arba kuri nors iš šalių gauna antrinę naudą nespręsdama ginčo taikiu būdu.

Kontaktai

Naujienlaiškis


.

Gali © 2018